WATER QUALITY OF RIVER BRAHAMPUTRA - 2006 WATER QUALITY OF RIVER BRAHAMPUTRA - 2006 WATER QUALITY OF RIVER BRAHAMPUTRA - 2006
CODE LOCATION TEMPERATURE °C D.O.
(mg/l)
pH  CONDUCTIVITY
(µmhos/cm)
C.O.D.
(mg/l)
B.O.D.
(mg/l)
NITRATE
(mg/l)
NITRITE
(mg/l)
AMMONIA - N
(mg/l)
FAECAL COLIFORM
(MPN/100 ml)
TOTAL COLIFORM
(MPN/100 ml)
CALCIUM
(mg/l)
MAGNESIUM
(mg/l)
SODIUM
(mg/l)
POTASSIUM
(mg/l)
CHLORIDE
(mg/l)
SULPHATE
(mg/l)
PHOSPHATE
(mg/l)
TOTAL ALKALINITY (mg/l) HARDNESS
(mg/l)
TURBIDITY
(NTU)
TOTAL KJELDAHL-N
(mg/l)
TOTAL DISSOLVED SOLIDS
(mg/l)
TOTAL FIXED SOLIDS
(mg/l)
TOTAL SUSPENDED SOLID
(mg/l)
FLUORIDE
(mg/l)
SODIUM PERCENT.
(mg/l)
S.A.R. SAPROBITY INDEX DIVERSITY INDEX
MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN
1260 BRAHAMPUTRA AT KHERGHAT (AFTER CONFL. WITH DIBANG & DIHANG),ASSAM 20 23 21 5.7 10.2 8.0 6.90 7.80 7.45 114 376 201 4.3 4.3 4.3 0.3 4.1 1.6 0.03 0.75 0.20       0.02 0.02 0.02 300 2300 1192 360 24000 8877 62.0 62.0 62.0 18.0 18.0 18.0 15.0 15.0 15.0 3.4 3.4 3.4 8.0 8.0 8.0 20.3 20.3 20.3 1.6 1.6 1.6 76.0 76.0 76.0 80.0 80.0 80.0 4.1 4.1 4.1 1.5 1.5 1.5 98.0 98.0 98.0 56.0 56.0 56.0 21.0 21.0 21.0 0.13 0.13 0.13 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4            
1030 BRAHAMPUTRA AT DIBRUGARH, ASSAM 20 22 21 4.2 7.8 6.5 6.90 8.00 7.33 111 387 252 11.9 16.0 14.0 0.5 2.5 1.1 0.04 0.28 0.09 0.14 2.00 1.07 0.02 0.28 0.07 1500 2000 1667 1 21000 5825 30.0 88.0 59.0 14.0 15.0 14.5 30.0 30.0 30.0 0.8 0.8 0.8 8.0 48.0 28.0 20.9 20.9 20.9 1.3 1.3 1.3 45.0 90.0 67.5 102.0 102.0 102.0 4.0 1513.0 758.5 1.8 1.8 1.8 230.0 230.0 230.0 152.0 152.0 152.0 11.0 11.0 11.0 0.01 0.01 0.01 0.2 0.2 0.2 0.8 0.8 0.8 7.7 7.7 7.7 0.6 0.6 0.6
1262 BRAHAMPUTRA AT NIMATIGHAT, ASSAM 20 25 23 6.2 7.9 7.2 7.10 7.90 7.40 100 256 160 9.0 9.0 9.0 0.8 4.3 2.0 0.02 0.10 0.06       0.02 0.02 0.02 300 2300 964 360 21000 4043 50.0 50.0 50.0 22.0 22.0 22.0 15.0 15.0 15.0 4.2 4.2 4.2 14.0 14.0 14.0 16.4 16.4 16.4 0.4 0.4 0.4 60.0 60.0 60.0 72.0 72.0 72.0 14.7 14.7 14.7 1.4 1.4 1.4 124.0 124.0 124.0 68.0 68.0 68.0 26.0 26.0 26.0       0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4            
1526 BRAHMPUTRA RIVER AT DHENUKHAPAHAR, ASSAM 20 30 25 5.8 7.4 6.4 7.10 7.80 7.41 96 186 129 5.9 5.9 5.9 0.3 2.4 1.3 0.06 0.11 0.08       0.02 0.04 0.03 360 240000 40825 360 240001 38266 40.0 40.0 40.0 24.0 24.0 24.0 15.0 15.0 15.0 1.7 1.7 1.7 8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 6.0 0.5 0.5 0.5 68.0 68.0 68.0 64.0 64.0 64.0 5.0 5.0 5.0 2.2 2.2 2.2 84.0 84.0 84.0 38.0 38.0 38.0 9.0 9.0 9.0 0.02 0.02 0.02 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5            
1031 BRAHAMPUTRA AT PANDU, ASSAM 18 30 25 6.7 9.0 8.0 6.90 7.80 7.46 110 232 172 12.1 12.1 12.1 0.5 3.0 1.8 0.01 0.21 0.09       0.02 0.02 0.02 360 29000 5760 360 46000 18380 68.0 68.0 68.0 56.0 56.0 56.0 16.0 16.0 16.0 3.7 3.7 3.7 16.0 16.0 16.0 38.8 38.8 38.8 1.1 1.1 1.1 112.0 112.0 112.0 124.0 124.0 124.0 5.0 5.0 5.0 1.8 1.8 1.8 184.0 184.0 184.0 80.0 80.0 80.0 23.0 23.0 23.0 0.16 0.16 0.16 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3            
1299 BRAHAMPUTRA AT JOGIJHOGA NEAR BRIDGE, ASSAM 22 30 27 6.2 7.7 6.7 7.20 7.60 7.40 55 325 176 8.5 8.5 8.5 0.3 4.0 1.4 0.02 0.16 0.08       0.02 0.04 0.03 720 1500 1107 360 110000 16491 85.0 85.0 85.0 50.0 50.0 50.0 14.0 14.0 14.0 2.5 2.5 2.5 8.0 8.0 8.0 12.8 12.8 12.8 1.2 1.2 1.2 145.0 145.0 145.0 135.0 135.0 135.0 18.0 18.0 18.0 1.0 1.0 1.0 165.0 165.0 165.0 100.0 100.0 100.0 11.0 11.0 11.0 0.02 0.02 0.02 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3            
2069 BRAHMPUTRA RIVER NEAR WATER INTAKE POINT AT KACHARIGHAT, PANBAZAR, GUWAHATI, ASSAM 24 24 24 7.8 7.8 7.8 7.40 7.40 7.40 120 120 120       0.9 0.9 0.9 0.08 0.08 0.08       0.02 0.02 0.02 2000 2000 2000 15000 15000 15000                                                                                                                  
2064 BRAHMAPUTRA RIVER AT CHANDRAPUR, GUWAHATI 20 24 22 6.5 8.2 7.4 7.10 7.20 7.15 113 120 117 9.0 9.0 9.0 0.3 1.3 0.8 0.06 0.09 0.07       0.02 0.02 0.02 360 1500 930 910 2700 1805 44.0 44.0 44.0 36.0 36.0 36.0 9.0 9.0 9.0 1.2 1.2 1.2 16.0 16.0 16.0 19.0 19.0 19.0 1.4 1.4 1.4 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 2.0 2.0 2.0 2.6 2.6 2.6 78.0 78.0 78.0 38.0 38.0 38.0 11.0 11.0 11.0 0.27 0.27 0.27 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2            
2067 BRAHMPUTRA RIVER AT SUALKUCHI, DIST. KAMRUP, ASSAM 29 29 29 7.6 7.6 7.6 7.30 7.30 7.30 119 119 119       0.3 0.3 0.3 0.07 0.07 0.07       0.02 0.02 0.02 360 360 360 2000 2000 2000                                                                                                                  
2066 BRAHMAPUTRA RIVER AT DHUBRI 31 31 31 7.4 7.4 7.4 7.20 7.20 7.20 128 128 128       1.5 1.5 1.5 0.02 0.02 0.02       0.02 0.02 0.02 720 720 720 2000 2000 2000                                                                                                                  
1261 SUBANSIRI AT GEREKAMUKH,ASSAM,(BEFORE CONFL. WITH BRAH.),ASSAM 13 28 21 4.6 8.2 7.0 7.40 7.70 7.50 87 149 114 7.1 7.1 7.1 0.4 1.9 0.9 0.08 0.11 0.10       0.02 0.02 0.02 360 1500 863 730 4300 2043 44.0 44.0 44.0 4.0 4.0 4.0 13.0 13.0 13.0 0.4 0.4 0.4 8.0 8.0 8.0 2.9 2.9 2.9 0.7 0.7 0.7 40.0 40.0 40.0 48.0 48.0 48.0 10.4 10.4 10.4 1.7 1.7 1.7 80.0 80.0 80.0 48.0 48.0 48.0 22.0 22.0 22.0 0.02 0.02 0.02 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5            
2061 RIVER KHARSANG BEFORE CONFLUENCE WITH BURIDIHING NEAR KHARSANG (ASSAM-ARUNANCHAL BORDER) 21 21 21 6.5 8.6 7.6 7.40 7.40 7.40 132 367 250 17.9 17.9 17.9 0.8 2.6 1.7 0.02 0.28 0.15       0.02 0.02 0.02 2800 2800 2800 240000 240000 240000 74.0 74.0 74.0 38.0 38.0 38.0 7.6 7.6 7.6 2.2 2.2 2.2 32.0 32.0 32.0 9.1 9.1 9.1 0.6 0.6 0.6 80.0 80.0 80.0 112.0 112.0 112.0 4.1 4.1 4.1 1.8 1.8 1.8 90.0 90.0 90.0 56.0 56.0 56.0 9.0 9.0 9.0       0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2            
2062 BURIDIHING NEAR DULIAJAN AT D/S, TINSUKIA 21 22 22 6.7 7.3 7.0 7.20 7.50 7.35 99 170 135 3.0 3.0 3.0 0.6 0.7 0.7 0.07 0.11 0.09       0.02 0.02 0.02 360 2000 1180 361 240000 120181 56.0 56.0 56.0 40.0 40.0 40.0 9.8 9.8 9.8 2.1 2.1 2.1 86.0 86.0 86.0 15.4 15.4 15.4 0.6 0.6 0.6 98.0 98.0 98.0 96.0 96.0 96.0 44.0 44.0 44.0 1.4 1.4 1.4 110.0 110.0 110.0 56.0 56.0 56.0 12.0 12.0 12.0       0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2            
1422 BURHIDIHING AT MARGHERITA, ASSAM 20 22 21 6.7 7.2 6.9 7.00 7.50 7.25 216 387 295 3.0 3.0 3.0 0.4 4.5 2.7 0.01 0.13 0.07       0.02 0.02 0.02 360 2100 1230 360 15000 5240 76.0 76.0 76.0 22.0 22.0 22.0 13.0 13.0 13.0 1.9 1.9 1.9 8.0 8.0 8.0 19.6 19.6 19.6 1.0 1.0 1.0 110.0 110.0 110.0 98.0 98.0 98.0 4.0 4.0 4.0 2.4 2.4 2.4 156.0 156.0 156.0 70.0 70.0 70.0 19.0 19.0 19.0 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3            
2065 PAGLDIA RIVER NEAR NALBARI TOWN, DIST. NALBARI, ASSAM 28 28 28 8.0 8.0 8.0 7.80 7.80 7.80 252 252 252       0.7 0.7 0.7 0.08 0.08 0.08       0.02 0.02 0.02 360 360 360 1500 1500 1500                                                                                                                  
1530 DIGBOI RIVER AT LAKHIPATHE, RESERVE FOREST, DIGBOI, ASSAM 21 22 22 6.2 6.4 6.3 7.40 7.50 7.45 300 357 329 47.2 47.2 47.2 2.0 5.7 3.9 0.27 1.81 1.04       0.02 0.02 0.02 730 730 730 36 1500 768 54.0 54.0 54.0 16.0 16.0 16.0 26.5 26.5 26.5 2.8 2.8 2.8 20.0 20.0 20.0 21.5 21.5 21.5 1.8 1.8 1.8 76.0 76.0 76.0 70.0 70.0 70.0 5.5 5.5 5.5 1.4 1.4 1.4 214.0 214.0 214.0 84.0 84.0 84.0 27.0 27.0 27.0 0.06 0.06 0.06 0.2 0.2 0.2 0.8 0.8 0.8            
2063 JAI BHARALI RIVER NEAR BISWANATH CHARALI, SONITPUR 23 28 26 6.4 7.6 7.0 7.60 7.80 7.70 79 84 82 4.3 4.3 4.3 0.3 0.4 0.4 0.06 0.11 0.09       0.02 0.02 0.02 360 730 545 910 1500 1205 34.0 34.0 34.0 10.0 10.0 10.0 10.6 10.6 10.6 1.2 1.2 1.2 10.0 10.0 10.0 3.6 3.6 3.6 0.6 0.6 0.6 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 3.4 3.4 3.4 2.0 2.0 2.0 66.0 66.0 66.0 44.0 44.0 44.0 10.0 10.0 10.0 0.01 0.01 0.01 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4            
2059 KOLONG RIVER AT MARIGAON 25 26 26 6.9 8.4 7.7 7.80 7.80 7.80 72 140 106 9.0 9.0 9.0 1.0 1.1 1.1 0.04 0.06 0.05       0.02 0.02 0.02 3500 3500 3500 3550 3550 3550 36.0 36.0 36.0 34.0 34.0 34.0 12.2 12.2 12.2 2.4 2.4 2.4 10.0 10.0 10.0 10.1 10.1 10.1 1.1 1.1 1.1 60.0 60.0 60.0 70.0 70.0 70.0 6.0 6.0 6.0 1.4 1.4 1.4 98.0 98.0 98.0 56.0 56.0 56.0 10.0 10.0 10.0 0.02 0.02 0.02 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3            
2060 MANAS RIVER AT NH-31 CROSSING, BARPETA, DISTRICT 28 29 29 6.6 6.8 6.7 7.40 7.60 7.50 112 485 299 6.5 6.5 6.5 0.3 1.5 0.9 0.04 0.12 0.08       0.02 0.02 0.02 730 730 730 360 15000 7680 92.0 92.0 92.0 68.0 68.0 68.0 150.0 150.0 150.0 12.4 12.4 12.4 16.0 16.0 16.0 20.1 20.1 20.1 2.0 2.0 2.0 186.0 186.0 186.0 160.0 160.0 160.0 12.0 12.0 12.0 1.0 1.0 1.0 480.0 480.0 480.0 210.0 210.0 210.0 15.0 15.0 15.0 0.03 0.03 0.03 0.4 0.4 0.4 2.9 2.9 2.9            
2058 DISANG RIVER AT DILLIGHAT, DIBRUGARH DIST., ASSAM 21 21 21 4.1 10.0 7.1 7.30 7.40 7.35 124 153 139 17.9 17.9 17.9 1.3 1.8 1.6 0.12 0.31 0.21       0.02 0.02 0.02 360 910 635 730 911 821 30.0 30.0 30.0 16.0 16.0 16.0 14.2 14.2 14.2 2.4 2.4 2.4 36.0 36.0 36.0 13.0 13.0 13.0 2.9 2.9 2.9 66.0 66.0 66.0 46.0 46.0 46.0 34.0 34.0 34.0 2.0 2.0 2.0 82.0 82.0 82.0 52.0 52.0 52.0 18.0 18.0 18.0       0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5            
1298 DISANG AT GUNDAMGHAT, ASSAM 23 27 25 5.8 6.6 6.3 7.10 7.60 7.40 60 268 150 8.2 8.2 8.2 0.6 2.7 1.5 0.05 0.40 0.18       0.02 0.02 0.02 360 1500 740 2000 4300 2867 34.0 34.0 34.0 20.0 20.0 20.0 7.2 7.2 7.2 1.0 1.0 1.0 12.0 12.0 12.0 8.4 8.4 8.4 0.3 0.3 0.3 72.0 72.0 72.0 54.0 54.0 54.0 18.0 18.0 18.0 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 100.0 60.0 60.0 60.0 12.0 12.0 12.0 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2            
1258 JHANJI AT N.H. CROSSING JORHAT, ASSAM 23 26 24 6.0 8.0 7.1 7.00 7.40 7.23 85 152 119 3.0 3.0 3.0 0.8 2.9 1.6 0.05 0.11 0.08       0.02 0.02 0.02 170 2000 1390 360 110000 37454 42.0 42.0 42.0 12.0 12.0 12.0 11.0 11.0 11.0 2.6 2.6 2.6 8.0 8.0 8.0 19.3 19.3 19.3 0.4 0.4 0.4 62.0 62.0 62.0 54.0 54.0 54.0 17.3 17.3 17.3 2.5 2.5 2.5 88.0 88.0 88.0 54.0 54.0 54.0 15.0 15.0 15.0 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4            
1527 BHOGDOI RIVER AT JORHAT ,ASSAM 21 26 24 5.8 7.8 7.0 7.10 7.60 7.33 90 649 282 6.0 6.0 6.0 1.5 4.6 3.2 0.03 0.16 0.08       0.02 0.02 0.02 910 110000 30378 4300 110001 58400 84.0 84.0 84.0 24.0 24.0 24.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 10.0 10.0 10.0 32.4 32.4 32.4 0.5 0.5 0.5 78.0 78.0 78.0 108.0 108.0 108.0 7.8 7.8 7.8 2.4 2.4 2.4 458.0 458.0 458.0 218.0 218.0 218.0 13.0 13.0 13.0       0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4            
WATER QUALITY OF RIVER DHANSIRI - 2006 WATER QUALITY OF RIVER DHANSIRI - 2006  WATER QUALITY OF RIVER DHANSIRI - 2006
CODE LOCATION TEMPERATURE °C D.O.
(mg/l)
pH  CONDUCTIVITY
(µmhos/cm)
C.O.D.
(mg/l)
B.O.D.
(mg/l)
NITRATE
(mg/l)
NITRITE
(mg/l)
AMMONIA - N
(mg/l)
FAECAL COLIFORM
(MPN/100 ml)
TOTAL COLIFORM
(MPN/100 ml)
CALCIUM
(mg/l)
MAGNESIUM
(mg/l)
SODIUM
(mg/l)
POTASSIUM
(mg/l)
CHLORIDE
(mg/l)
SULPHATE
(mg/l)
PHOSPHATE
(mg/l)
TOTAL ALKALINITY (mg/l) HARDNESS
(mg/l)
TURBIDITY
(NTU)
TOTAL KJELDAHL-N
(mg/l)
TOTAL DISSOLVED SOLIDS
(mg/l)
TOTAL FIXED SOLIDS
(mg/l)
TOTAL SUSPENDED SOLID
(mg/l)
BORON
(mg/l)
FLUORIDE
(mg/l)
SODIUM PERCENT.
(mg/l)
S.A.R. SAPROBITY INDEX DIVERSITY INDEX
MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN
1796 DHANSIRI AT FULL NAGARJAN, NAGALAND 22 28 24 5.9 7.6 7.0 6.60 8.20 7.43 122 282 219       1.6 2.7 2.2       0.03 0.03 0.03 34.00 63.71 48.86             42.0 67.2 51.1 10.0 12.8 11.8             5.9 7.2 6.4 35.1 37.6 36.3 0.1 2.1 1.1 108.0 136.0 122.0 54.0 120.0 89.3 2.3 42.0 19.4 0.1 0.5 0.3 61.0 141.0 109.3             0.06 0.06 0.06 0.72 0.72 0.72                        
1799 DHANSIRI  AT TOWN BOUNDARY BRIDGE (DIPHU ROAD), NAGALAND 16 27 21 5.1 5.8 5.5 7.10 7.60 7.37 129 197 173       2.0 4.0 2.8 0.40 0.40 0.40 0.03 0.42 0.23 19.41 34.00 26.71       2600 2600 2600 42.0 49.0 45.0 7.8 13.0 10.5             1.9 6.8 3.9 21.9 27.7 24.8 0.1 2.2 1.1 102.0 140.0 121.3 62.0 88.0 74.7 23.3 63.0 48.9 0.1 0.7 0.3 62.0 99.0 86.0             0.12 0.12 0.12 0.93 0.93 0.93                        
1797 DHANSIRI  AT BRIDGE NEAR PURANA BAZAAR, NAGALAND 20 29 23 4.8 7.8 6.0 6.80 8.50 7.57 129 293 226       1.6 4.0 2.5       0.03 0.03 0.03 30.99 34.00 32.50             43.0 60.9 51.3 9.0 14.8 12.1             1.0 9.9 6.6 26.3 46.6 36.5 2.1 3.6 2.9 114.0 146.0 128.0 52.0 122.0 92.0 0.5 61.0 24.6 0.3 0.6 0.4 64.0 146.0 112.7             0.01 0.12 0.07 0.83 0.83 0.83                        
1800 DHANSIRI  AT NUTON BASTI, NAGALAND 19 29 23 1.2 2.8 2.3 6.80 7.20 6.93 179 320 234       5.3 7.2 6.2       0.03 0.03 0.03 39.00 65.07 52.04             36.0 52.5 44.2 1.5 14.0 7.1             5.7 16.9 12.3 25.1 30.4 27.7 0.2 2.3 1.2 78.0 144.0 114.0 42.0 76.0 58.7 0.6 196.0 66.8 0.3 3.8 1.5 90.0 159.0 117.0             0.11 0.11 0.11 0.77 0.77 0.77                        
1798 DHANSIRI  AT NEAR CHECK GATE (DIMAPUR KHUTKHUTI ROAD), NAGALAND 21 28 24 4.6 8.4 6.5 6.70 8.30 7.37 130 297 235       1.2 2.4 1.6       0.01 0.01 0.01 10.95 30.00 20.48             49.0 63.0 54.0 3.0 15.3 10.2             9.0 13.3 11.1 25.2 38.1 31.6 0.1 2.1 1.1 110.0 176.0 135.3 52.0 126.0 92.7 0.4 56.0 20.0 0.1 0.5 0.3 65.0 148.0 117.0             0.04 0.09 0.07 0.79 0.79 0.79                        
1259 DHANSIRI AT GOLAGHAT, ASSAM 22 30 26 5.6 7.8 6.7 7.30 7.70 7.50 148 242 200 15.6 15.6 15.6 1.3 3.5 2.3 0.01 0.10 0.06       0.02 0.02 0.02       1 360 121 52.0 52.0 52.0 48.0 48.0 48.0 18.2 18.2 18.2 2.6 2.6 2.6 10.0 10.0 10.0 6.7 6.7 6.7 0.5 0.5 0.5 124.0 124.0 124.0 100.0 100.0 100.0 7.3 7.3 7.3 0.7 0.7 0.7 168.0 168.0 168.0 76.0 76.0 76.0 9.0 9.0 9.0       0.02 0.02 0.02 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4            
1928 DHANSIRI AT NAGALAND-ASSAM BORDER, DIMAPUR 21 29 25 5.4 5.6 5.5 7.50 7.90 7.70 125 599 362 26.0 26.0 26.0 1.6 1.6 1.6 0.08 0.08 0.08 0.02 0.07 0.05 39.00 62.79 50.90 300 300 300 800 800 800 43.0 130.2 86.6 9.0 23.8 16.4 14.0 14.0 14.0 2.0 2.0 2.0 1.9 53.0 27.4 113.9 113.9 113.9 0.3 0.3 0.3 106.0 180.0 143.0 52.0 228.0 140.0 21.0 21.9 21.5 0.1 0.1 0.1 68.0 299.0 183.5 162.0 162.0 162.0       0.09 0.09 0.09 0.85 0.85 0.85 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 5.2 5.2 5.2 0.6 0.6 0.6
1930 DZU D/S KOHIMA TOWN 22 24 23 5.8 7.6 6.7 7.60 7.80 7.70 256 342 299       2.4 3.2 2.8       0.05 0.05 0.05 43.00 49.45 46.23             69.3 82.0 75.7 13.7 28.0 20.9             15.0 17.9 16.5 26.0 26.0 26.0 0.1 0.1 0.1 154.0 154.0 154.0 110.0 126.0 118.0 2.7 168.0 85.4 0.1 0.3 0.2 128.0 171.0 149.5             0.01 0.01 0.01 0.85 0.85 0.85             6.8 6.8 6.8 0.6 0.6 0.6
1929 CHATHE AT MEDZIPHEMA, DIMAPUR 20 26 23 6.8 6.8 6.8 7.30 7.90 7.60 69 180 125       2.0 3.2 2.6       0.02 0.02 0.02 29.32 34.00 31.66             22.0 29.4 25.7 6.0 9.8 7.9             6.0 7.9 7.0 41.1 41.1 41.1 0.1 0.1 0.1 54.0 74.0 64.0 28.0 70.0 49.0 32.0 60.5 46.3 0.3 1.3 0.8 34.0 90.0 62.0                   0.85 0.85 0.85             6.7 6.7 6.7 0.6 0.6 0.6
                                                                                                                                 
Water Quality of Rivers Subansiri, Burhiding, Disang, Jhanji, Bhogdoi, Mora Bharali, Borak, Digboi, Bharalu, Deepar Bill, Dickchu, Maney Khola and Ranichu - 2006 Water Quality of Rivers Subansiri, Burhiding, Disang, Jhanji, Bhogdoi, Mora Bharali, Borak, Digboi, Bharalu, Deepar Bill, Dickchu, Maney Khola and Ranichu - 2006
CODE LOCATION TEMPERATURE °C D.O.
(mg/l)
pH  CONDUCTIVITY
(µmhos/cm)
C.O.D.
(mg/l)
B.O.D.
(mg/l)
NITRATE
(mg/l)
AMMONIA - N
(mg/l)
FAECAL COLIFORM
(MPN/100 ml)
TOTAL COLIFORM
(MPN/100 ml)
CALCIUM
(mg/l)
MAGNESIUM
(mg/l)
SODIUM
(mg/l)
POTASSIUM
(mg/l)
CHLORIDE
(mg/l)
SULPHATE
(mg/l)
PHOSPHATE
(mg/l)
TOTAL ALKALINITY (mg/l) HARDNESS
(mg/l)
TURBIDITY
(NTU)
TOTAL KJELDAHL-N
(mg/l)
TOTAL DISSOLVED SOLIDS
(mg/l)
TOTAL FIXED SOLIDS
(mg/l)
TOTAL SUSPENDED SOLID
(mg/l)
FLUORIDE
(mg/l)
SODIUM PERCENT.
(mg/l)
S.A.R.
MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN
1531 *MORA BHARALI  AT TEZPUR, ASSAM 17 29 23 4.2 7.8 5.8 7.50 7.80 7.70 84 700 325 4.3 4.3 4.3 0.4 0.7 0.5 0.08 0.22 0.13 0.02 0.02 0.02 360 2000 1453 730 7500 3677 34.0 34.0 34.0 8.0 8.0 8.0 5.3 5.3 5.3 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 10.0 10.2 10.2 10.2 2.2 2.2 2.2 36.0 36.0 36.0 42.0 42.0 42.0 2.6 2.6 2.6 1.5 1.5 1.5             11.0 11.0 11.0 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
1423 BORAK AT PANCHAGRAM , ASSAM 17 29 21 6.3 6.5 6.4 7.40 8.00 7.63 49 553 272 39.7 39.7 39.7 0.5 6.0 2.9 0.04 0.10 0.07 0.02 0.02 0.02 900 2100 1500 910 110000 43970 50.0 50.0 50.0 14.0 14.0 14.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.0 20.0 20.0 18.6 18.6 18.6 0.1 0.1 0.1 180.0 180.0 180.0 64.0 64.0 64.0 4.0 4.0 4.0 10.4 10.4 10.4 362.0 362.0 362.0 158.0 158.0 158.0 14.0 14.0 14.0 0.02 0.02 0.02 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6
1528 BHARALU RIVER AT GUWAHATI 20 25 22       7.10 7.50 7.30 648 783 713 148.9 148.9 148.9 22.5 52.0 38.2 0.03 0.65 0.26 0.12 0.16 0.14 1500 2000 1750 2400 29000 17467 140.0 140.0 140.0 32.0 32.0 32.0 62.0 62.0 62.0 17.0 17.0 17.0 56.0 56.0 56.0 19.9 19.9 19.9 2.4 2.4 2.4 288.0 288.0 288.0 172.0 172.0 172.0 23.0 23.0 23.0 10.9 10.9 10.9 430.0 430.0 430.0 242.0 242.0 242.0 28.0 28.0 28.0 0.27 0.27 0.27 0.2 0.2 0.2 1.2 1.2 1.2
1529 DEEPAR BILL, ASSAM* 22 25 23 3.0 7.0 5.3 7.10 7.30 7.20 175 252 209 21.1 21.1 21.1 3.1 5.5 3.9 0.08 0.12 0.10 0.04 0.06 0.05       1 1 1 64.0 64.0 64.0 32.0 32.0 32.0 19.0 19.0 19.0 3.8 3.8 3.8 44.0 44.0 44.0 18.6 18.6 18.6 1.3 1.3 1.3 104.0 104.0 104.0 96.0 96.0 96.0 1.2 1.2 1.2 3.1 3.1 3.1 146.0 146.0 146.0 74.0 74.0 74.0 15.0 15.0 15.0 0.14 0.14 0.14 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5